GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 • Ana Sayfa
 • GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

AJANSFONİ REKLAM İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ olarak, müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu gizlilik ve güvenlik politikası, kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını, korunduğunu ve paylaşıldığını açıklamaktadır. İşbu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizi kullandığınızda, aşağıdaki kişisel verileri toplayabiliriz:

 • Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri
 • IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı gibi dijital veriler
 • Hizmet veya ürün satın alma bilgileri, ödeme bilgileri

2. Kişisel Verilerin Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve yönetmek
 • Siparişlerinizi işlemek ve teslimatını sağlamak
 • Müşteri hizmetleri sağlamak
 • Web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

3. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır, ancak aşağıdaki durumlarda paylaşım yapılabilir:

 • Yasal gereklilikler ve yasal talepler doğrultusunda
 • Hizmetlerin sunulabilmesi için iş ortakları ve tedarikçiler ile
 • Şirket birleşmeleri, devralmalar veya varlık satışları gibi durumlarda

4. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Verilerinizi yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik veya imhaya karşı korumak amacıyla çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanmaktayız.

5. Çerezler (Cookies)

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitemizi daha etkili kullanmanızı sağlamak ve kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için kullanılmaktadır.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

6698 sayılı KVKK kapsamında, veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın ilgili maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.

8. Politika Değişiklikleri

Gizlilik ve güvenlik politikamızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Herhangi bir değişiklik durumunda, güncellenmiş politikayı web sitemizde yayımlayacağız.

Sorularınız için bizi arayın!
0850 307 78 88

“Markanızı Zirveye Taşıyoruz”

İstanbul

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks